KIKSSociale robotAI in de KunstChatbotAI in de ZorgComputationeel denkenAI in de landbouw
Agenda is verplaatst

Onze agenda is verplaatst naar de Dwengo website.

Je kan die hier raadplegen: Agenda

AI in de Zorg

Artificieel intelligente systemen a.d.h.v. beslissingsbomen worden omwille van hun transparantie veel aangewend in de zorgsector. Een algemene inleiding tot de grafentheorie past dus binnen dit project. In dit STEM-project onderzoeken leerlingen hoe zo'n beslissingsboom tot stand komt, gebruikmakend van een tweedegraadsfunctie en een algoritme dat ze zelf opstellen (o.b.v. de leerkracht). Ze stellen eerst op papier een beslissingsboom op en erna doen ze dat met Python.

Organisatie: CNO

 • apr 25, 2023, 09:30
  Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen, lokaal 103
Computationeel denken en Python in de wiskundeles

In deze 2 aparte maar elkaar aanvullende workhops ga je aan de slag met interactieve notebooks.

Workshop 1: Computationeel denken en Python in de wiskundeles Workshop 2: Data visualiseren in Python

Organisatie: CNO

Inschrijving weldra mogelijk.

 • mrt 20, 2023, 13:30
  Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen
 • apr 18, 2023, 13:30
  Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen
ONLINE - Enkele workshops

Inhoud nog te bepalen.

Organisatie: ICT-praktijkweek

 • feb 13, 2023, 06:00
  Online
Save the date - Computationeel denken in jouw lessen en in STEM

Computationeel denken helpt om de digitale wereld te begrijpen. Complexe, maatschappelijk relevante problemen worden best aangepakt door interdisciplinaire STEM-teams. Deze nascholing toont je hoe je dit naar de klas brengt. De bedoeling is om je vertrouwd te maken met de basisideeën van computationeel denken en STEM-onderwijs, en vooral om je concreet op weg te helpen.

Organisatie: UGent, Universiteit Antwerpen en de cel iSTEM inkleuren

Inschrijvingsformulier verschijnt weldra.

 • feb 8, 2023, 09:00
  iGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent
Sociale robot - Programmeer een glimlach

Een introductie tot physical computing voor iedereen.
Een sociale robot, wat moet je je daar bij voorstellen? Hoe werkt zoiets? En hoe sociaal is zo'n sociale robot dan precies? Het project ‘Sociale Robot’ ondersteunt jou om rond deze vragen aan de slag te gaan, en omvat het ontwerpen, bouwen en programmeren van zo’n robot. Dankzij herbruikbaar materiaal zoals een kartonnen doos of lege verpakking kunnen de leerlingen hun fysieke robot vormgeven.

Organisatie: ICT-praktijkdag

 • feb 6, 2023, 14:00
  UCLL campus Proximus in Leuven.
Computationeel denken in de lessen wiskunde, wetenschappen of taal

In deze 3 aparte workhops ga je aan de slag met interactieve notebooks.
Workshop 1: Python in de wiskundeles
Workshop 2: Data visualiseren en grafieken tekenen in Python (wetenschappen)
Workshop 3: Hoe werkt taaltechnologie? Een concreet voorbeeld a.d.h.v. interactieve Python notebooks (taal)

Organisatie: GO!

 • jan 31, 2023, 09:30
  Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel
 • jan 31, 2023, 13:30
  Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel
 • feb 2, 2023, 09:30
  Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel
Initiatie grafisch programmeren in een STEM-project

Je zet de eerste stappen in het grafisch (of blokgebaseerd) programmeren in de online simulator van Dwengo vzw.
Je zal bv. variabelen en een keuzestructuur leren gebruiken. Bovendien ervaar je hoe motiverend physical computing is door zelf een sociale robot te ontwerpen, te bouwen en te programmeren.
'Sociale robot' is een vakoverschrijdend STEM-project voor de eerste graad secundair onderwijs. Het project kan echter ook ingezet worden in de tweede graad.

Organisatie: GO!

 • jan 23, 2023, 09:00
  VAC Gent Sint-Pieters Koningin Maria Hendrikaplein 70 9000 Gent
ONLINE - Bijeenkomst Lerend Netwerk KIKS

Het is de bedoeling om tijdens deze bijeenkomst ervaringen uit te wisselen over het werken met KIKS in de klas. Wie heeft wat al uitgeprobeerd? Wat zijn de ervaringen? Hoe zijn de leerpaden opgebouwd?

We kunnen er eventuele noden ontdekken en u hebt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wie kan inschrijven? Leerkrachten die reeds KIKS gebruiken of gebruikten in de klas, en leerkrachten die een eerste kennismaking met KIKS wensen.

Organisatie: Dwengo vzw, UGent en iSTEM

 • dec 10, 2022, 10:00
  Online
Online - Nocturnes iSTEM: webinars op woensdagavond

Deze webinars zijn eigenlijk een vervolg op de sessies van iSTEM op de STEM-inspiratiedag onlangs in Hasselt. Voor diegenen die de sessies in Hasselt niet volgden, is er de mogelijkheid om vooraf bij te benen.
Thema's zijn o.a. STEM-concepten, computationeel denken, en enkele reeds ontwikkelde STEM-projecten.
Voor de details zie het Google formulier, langswaar je ook kunt inschrijven voor een of meerdere sessies.

Organisatie: de cel 'iSTEM inkleuren'

 • okt 26, 2022, 19:30
  Online
 • nov 9, 2022, 19:30
  Online
 • nov 16, 2022, 19:30
  Online
 • nov 30, 2022, 19:30
  Online
 • dec 7, 2022, 19:30
  Online
STEM inspiratiedag

Met het team van de cel 'iSTEM inkleuren' zullen we enkele workshops verzorgen op deze STEM-dag. Staan op het programma: 'Computationeel denken concreet in de klas' en 'AI in de Zorg: beslissingsbomen in de zorgsector'.

Organisatie: Universiteit Hasselt, PXL-Education, Provincie Limburg en de Associatie Universiteit-Hogeschool Limburg (AUHL)

 • okt 15, 2022, 06:00
  Hasselt
Code evalueren en Taaltechnologie op Codefestival

De EU CodeWeek bestaat in 2022 tien jaar. Het Kenniscentrum Digisprong organiseert daarom het Codefestival op maandag 10 oktober 2022. Wij verzorgen er enkele demosessies, en drie workshops: 'Computationeel denken concreet in de klas', 'Evalueren van code: do's and don'ts' en 'Hoe werkt taaltechnologie?'

Organisatie: Kenniscentrum Digisprong

 • okt 10, 2022, 06:00
  Hendrik Consciencegebouw, Brussel
Sociale robot - Programmeer een glimlach

Een sociale robot, wat moet je je daarbij voorstellen? Hoe werkt zoiets? En hoe sociaal is zo'n sociale robot dan precies? Het project ‘Sociale Robot’ is een vakoverschrijdend STEM-project voor de eerste graad secundair onderwijs en wil jou ondersteunen om rond deze vragen aan de slag te gaan. Het omvat het ontwerpen, bouwen en programmeren van zo’n robot.

Organisatie: HOGENT

 • okt 5, 2022, 09:30
  HOGENT Campus Mercator Lokaal G 2.007 Henleykaai 84 9000 Gent
Ontmoetingsdag InnoVET

Sinds 2019 hebben heel wat scholen in het kader van InnoVET innovatief lesmateriaal ontwikkeld. Daarmee kan je je als leerkracht in het arbeidsmarktgericht onderwijs verder professionaliseren. Dat lesmateriaal willen de projectscholen graag met andere scholen delen op de InnoVET-ontmoetingsdag. De cel 'iSTEM inkleuren' geeft mee vorm aan deze studiedag met enkele workshops. Wijzelf verzorgen er een workshop over computationeel denken.

Organisatie: Departement Onderwijs en Vorming en de UGent

 • sep 21, 2022, 09:00
  Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II laan, 15, 1210 Brussel
Congres 'Computationeel denken en STEM concreet in de klas'

In het kader van ons pilootproject 'Computationeel denken concreet in de klas' en het pilootproject 'iSTEMomentum' kunt u er deelnemen aan meerdere boeiende workshops.

Organisatie: 2LinK2

 • jun 16, 2022, 09:00
  Technologiepark-Zwijnaarde
Data visualiseren met Python

Je leert data visualiseren met Python, bv. om een trend in de data te kunnen opsporen. Je leert data uit eigen metingen (bv C02 en temperatuur) weergeven in een csv-bestand. Je leert werken met de open source notebooks van Dwengo zodat je er nadien zelf aan de slag mee kunt gaan met je leerlingen. Je leert via voorbeelden hoe computationeel denken hier aan bod komt.

Voor leerkrachten 2de en 3de graad, beroepsgericht en technisch onderwijs

Organisatie: Digitale school - RTC Oost-Vlaanderen

 • mei 25, 2022, 13:30
  VAC, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
 • jun 8, 2022, 13:30
  VAC, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
Sociale robot - Programmeer een glimlach

Een sociale robot, wat moet je je daar bij voorstellen? Hoe werkt zoiets? Het project ‘Sociale Robot’ helpt jou om rond deze vragen aan de slag te gaan, en omvat het ontwerpen, bouwen en programmeren van zo’n robot. Dankzij herbruikbaar materiaal zoals een kartonnen doos of lege verpakking kunnen de leerlingen hun fysieke robot vormgeven. Het wordt nog leuker als ze op een creatieve manier de robot een persoonlijke toets geven.

Organisatie: CNO

 • mei 10, 2022, 09:30
  Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Principes van programmeren en programmeerelementen

Wil jij graag …? • weten wat een output, een variabele en een keuzestructuur zijn? • weten wat de elementen zijn die aan de basis liggen van een programmeertaal? • zonder bezig te zijn met elektronica toch de principes van programmeren onder de knie krijgen?

Voor leerkrachten die lesgeven in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso

Organisatie: Digitale school - RTC West-Vlaanderen

 • apr 25, 2022, 13:30
  Online
VOLZET - Grafieken maken met Python: computationeel denken en programmeren in de wiskundeles

Je kan computationeel denken en programmeren integreren in de wiskundeles door ze toepassingsgericht te gebruiken om te werken aan de vakeigen lesdoelen. De interactieve Python notebooks met onderwerpen uit de wiskundeles, zijn daarbij een handig hulpmiddel. Bv. grafieken van rechten en parabolen, spreidingsdiagrammen, stelling van Pythagoras… Je hebt toegang tot deze (gratis) online Python notebooks via een webbrowser, er hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden.

Organisatie: CNO

 • apr 19, 2022, 13:30
  Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen
Concepten van computationeel denken

In deze workshop maken we de voornaamste concepten van computationeel denken concreet a.d.h.v. voorbeelden, en willen we vooral inspireren. Hoewel computationeel denken een methodologie is waarmee je een complex probleem zo aanpakt dat een computer kan helpen om het op t op te lossen, ga je in deze interactieve workshop zonder computer aan de slag.

Voor leerkrachten die lesgeven in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso

Organisatie: Digitale school - RTC West-Vlaanderen

 • mrt 24, 2022, 13:30
  Online
KIKS en Sociale robot op de iSTEM-studiedag

De voorbije jaren heeft de cel iSTEM Inkleuren samen met vele leerkrachten de resultaten van academisch onderzoek rond geïntegreerd STEM-onderwijs vertaald naar de concrete klascontext. Het resultaat is inzetbaar lesmateriaal voor secundair onderwijs. Op deze studiedag wordt via workshops en een postersessie het materiaal verspreid bij een zo groot mogelijke doelgroep om STEM-leerkrachten en directies optimaal te ondersteunen.

Organisatie: de cel 'iSTEM inkleuren' in samenwerking met CNO

 • mrt 23, 2022, 09:00
  Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen
AI Op School op netwerkevent met Richtpunt Hamme en Voka Oost-Vlaanderen

Richtpunt Hamme & Voka Oost-Vlaanderen brengen scholen en bedrijven dichter bij elkaar op een netwerkevent met als thema innovatie.

 • mrt 10, 2022, 18:00
  Richtpunt campus Hamme, Meulenbroekstraat 15 9220 Hamme
VERPLAATST naar 19 april - Grafieken maken met Python: computationeel denken en programmeren in de wiskundeles

Je kan computationeel denken en programmeren integreren in de wiskundeles door ze toepassingsgericht te gebruiken om te werken aan de vakeigen lesdoelen. De interactieve Python notebooks met onderwerpen uit de wiskundeles, zijn daarbij een handig hulpmiddel. Bv. grafieken van rechten en parabolen, spreidingsdiagrammen, stelling van Pythagoras… Je hebt toegang tot deze (gratis) online Python notebooks via een webbrowser, er hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden.

Organisatie: CNO

 • jan 18, 2022, 13:30
  Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
Grafieken maken met Python: computationeel denken en programmeren in de wiskundeles - VOLZET

Je kan computationeel denken en programmeren integreren in de wiskundeles door ze toepassingsgericht te gebruiken om te werken aan de vakeigen lesdoelen. De interactieve Python notebooks met onderwerpen uit de wiskundeles, zijn daarbij een handig hulpmiddel. Bv. grafieken van rechten en parabolen, spreidingsdiagrammen, stelling van Pythagoras… Je hebt toegang tot deze (gratis) online Python notebooks via een webbrowser, er hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden.

Organisatie: CNO

 • nov 23, 2021, 13:30
  Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
Bouw een sociale robot in de klas - infosessie

Wil je met je leerlingen een sociale robot ontwerpen, bouwen en programmeren? Kom dan naar de gratis infosessie op 10 november en maak kennis met de 'Sociale Robot'-bouwkit. Bouw de robot, leer hem aansturen en zie hoe hij binnen de nieuwe eindtermen computationeel denken past. De Provincie Oost-Vlaanderen stelt zes pakketten ter beschikking om vanaf januari 2022 gratis te ontlenen. Schrijf je in voor een sessie in de voormiddag op 10 november: jorinde.lannau@oost-vlaanderen.be of 092677437.

 • nov 10, 2021, 09:30
  Gent
AI Op School op de STEM-inspiratiedag

Chatbot en Sociale robot

 • okt 9, 2021, 09:00
  UHasselt - campus Diepenbeek (gebouw D) - Agoralaan - 3590 Diepenbeek
KIKS & EDUbox AI - AI in de derde graad (SO) op Digiwijs studiedag

Artificiële Intelligentie is stevig ingebed in ons leven. We kennen al talloze AI-toepassingen en gebruiken ze elke dag. Maar hoe werkt AI juist, en hoe leg je dat uit aan leerlingen? Concreet doen we dit aan de hand van twee praktische voorbeelden: EDUbox Artificiële Intelligentie en KIKS.

Organisatie: Smart Education @ Schools, Brightlab, iLearn, Mediawijs, vrt

 • okt 6, 2021, 14:00
  Lamot Congres- en Erfgoedcentrum, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen
Grafieken maken met Python: computationeel denken en programmeren in de wiskundeles

Je kan computationeel denken en programmeren integreren in de wiskundeles door ze toepassingsgericht te gebruiken om te werken aan de vakeigen lesdoelen. De interactieve Python notebooks met onderwerpen uit de wiskundeles, zijn daarbij een handig hulpmiddel. Bv. grafieken van rechten en parabolen, spreidingsdiagrammen, stelling van Pythagoras… Je hebt toegang tot deze (gratis) online Python notebooks via een webbrowser, er hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden.

Organisatie: CNO

 • okt 5, 2021, 13:30
  Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
ONLINE! Sociale Robots op School. Aan de slag met A.I. en robots tijdens je les? - leerkrachten 1ste graad SO

Je gaat zelf aan de slag om een sociale robot te ontwerpen en te programmeren. Computationeel denken komt plugged en unplugged aan bod. Je leert de online simulator kennen, waarin je met een grafische programmeertaal je robot zal aansturen. We stellen je de verschillende fases van het bouwproces voor en de mogelijkheden voor in de klas. Met herbruikbaar materiaal kunnen je leerlingen hun fysieke robot vormgeven en op een creatieve manier een persoonlijke toets geven.

Organisatie: De Krook

 • jun 5, 2021, 10:00
  Online
Breng je leerlingen inzichten bij in artificiële intelligentie

AI Op School: lesmateriaal over artificiële intelligentie en STEM.

Na deze sessie weet je hoe je je leerlingen wegwijs kunt maken in de wereld van AI. Je hebt kennis gemaakt met meerdere projecten waarmee je nu al aan de slag kunt gaan in de klas. Je zal ook zien hoe je op een zinvolle manier met computationeel denken en programmeren de leerlingen kunt enthousiasmeren.

Organisatie: ict-praktijkweek

 • mei 6, 2021, 15:30
  Online
Computationeel denken en handelen in de praktijk

Computationeel kunnen denken is noodzakelijk om de digitale wereld te begrijpen. Vandaar de nieuwe eindtermen computationeel denken en handelen in het secundair onderwijs. Het is echter niet altijd gemakkelijk om concepten van computationeel denken te herkennen, te benoemen en toe te passen in de klas. In deze presentatie komen een aantal bruikbare voorbeelden aan bod die je kan vertalen naar jouw studie-specifieke context.

Organisatie: ict-praktijkweek

 • mei 6, 2021, 15:10
  Online
Ontwerp, bouw en programmeer je eigen sociale robot

Na deze sessie kan je met je leerlingen een sociale robot bouwen en programmeren. Met een Arduino-gebaseerde microcontroller kan je de robot aansturen. Je kan je zelf geschreven programma eerst op voorhand zoveel je maar wilt testen op je eigen virtuele sociale robot in een online simulator. Je begrijpt hoe een Arduino-gebaseerde microcontroller geprogrammeerd wordt. Je weet ook hoe je een leerlijn van grafisch naar tekstueel programmeren kunt opbouwen.

Organisatie: ict-praktijkweek

 • mei 6, 2021, 13:00
  Online
WORDT VERPLAATST NAAR OKTOBER - Workshop KIKS - leerkrachten wiskunde 3de graad SO

In deze workshop wordt vooral de nadruk gelegd op de wiskunde van het secundair onderwijs, als fundament van de neurale netwerken.

Organisatie: Gluon

 • mei 5, 2021, 14:00
  Muntpunt, Brussel
AFGELAST. Sociale Robots op School. Aan de slag met A.I. en robots tijdens je les? - leerkrachten 1ste graad SO

Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag om een sociale robot te ontwerpen, te programmeren en te bouwen. Je verkent de verschillende fases van het bouwproces en de mogelijkheden voor in de klas. Je leert de online simulator kennen, waarin je met een grafische programmeertaal je robot zal aansturen. Dankzij herbruikbaar materiaal zoals een kartonnen doos of lege verpakking kan je jouw fysieke robot zelf vormgeven en op een creatieve manier een persoonlijke toets geven.

Organisatie: De Krook

 • apr 21, 2021, 14:00
  De Krook, M. Makebaplein 1, 9000 Gent
AFGELAST. Sociale Robots op School. Aan de slag met A.I. en robots tijdens je les? - leerkrachten 1ste graad SO

Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag om een sociale robot te ontwerpen, te programmeren en te bouwen. Je verkent de verschillende fases van het bouwproces en de mogelijkheden voor in de klas. Je leert de online simulator kennen, waarin je met een grafische programmeertaal je robot zal aansturen. Dankzij herbruikbaar materiaal zoals een kartonnen doos of lege verpakking kan je jouw fysieke robot zelf vormgeven en op een creatieve manier een persoonlijke toets geven.

Organisatie: De Krook

 • apr 21, 2021, 09:00
  De Krook, M. Makebaplein 1, 9000 Gent
Terugkommoment KIKS - specifieke doelgroep

Dit moment wordt ingericht voor leerkrachten die reeds KIKS gebruiken of gebruikten in de klas en/of reeds deelnamen aan een intensieve nascholing voor KIKS.

Het is de bedoeling om tijdens deze bijeenkomst ervaringen uit te wisselen over het werken met KIKS in de klas. Wie heeft wat al uitgeprobeerd? Wat zijn de ervaringen?

We kunnen er eventuele noden ontdekken en u hebt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Organisatie: Dwengo vzw

 • mrt 24, 2021, 17:00
  Online
Intensieve nascholing KIKS - online - leerkrachten 3de graad SO

Hands-on workshop bestaande uit twee sessies georganiseerd op twee halve dagen.

Tijdens deze sessies krijgt u een overzicht van het verhaal dat KIKS brengt en gaat u zelf aan de slag met de interactieve Python notebooks, real world data en krijgt u inzicht in de concepten van neurale netwerken.

Deze sessies gaan online door. Er zijn slechts 8 plaatsen.

Organisatie: Dwengo vzw met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen

 • mrt 6, 2021, 09:30
  Online
 • mrt 13, 2021, 09:30
  Online
School <3 Onderzoek

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden voor een kwaliteitsvolle dagelijkse werking. Daarom willen we de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk versterken.

KIKS wordt voorgesteld als praktijkvoorbeeld.

 • mrt 8, 2021, 09:00
  Online
Mens versus Machine - voorstelling Dwengo

Geertrui Mieke De Ketelaere legt in haar boek Mens versus Machine (Pelckmans, 2020) op toegankelijke en transparante wijze de basisconcepten van AI uit. Francis wyffels neemt ons mee achter de schermen van Dwengo, het goede doel dat werd gekozen voor de opbrengsten van het boek.

 • mrt 5, 2021, 19:30
  Online
Intensieve nascholing KIKS - ONLINE - leerkrachten 3de graad SO

Aangepast: ONLINE!

Hands-on workshop bestaande uit twee sessies georganiseerd op twee halve dagen.

Organisatie: CNO

 • feb 22, 2021, 13:30
  Online
 • mrt 2, 2021, 13:30
  Online
Online digistatie: Sociale Robot. Een robot als buddy?

Worden robots binnenkort een essentieel deel van ons dagelijkse leven? En hoe zullen die er dan precies uitzien? In deze digistatie nemen we een kijkje naar de 'sociale robot', de robot die kan communiceren met mensen. Wat is dat precies, zo’n robot? En hoe werkt die dan juist? Wat kan zo’n robot allemaal, en wat helemaal nog niet? En hoe kan je hiermee zelf aan de slag in een simulator?

Organisatie: Vormingplus Gent-Eeklo vzw, De Krook

 • feb 27, 2021, 10:15
  Online
Intensieve nascholing KIKS - online - leerkrachten 3de graad SO

Hands-on workshop bestaande uit twee sessies georganiseerd op twee halve dagen.

Tijdens deze sessies krijgt u een overzicht van het verhaal dat KIKS brengt en gaat u zelf aan de slag met de interactieve Python notebooks, real world data en krijgt u inzicht in de concepten van neurale netwerken.

Deze sessies gaan online door. Er zijn slechts 8 plaatsen.

Organisatie: Dwengo vzw met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen

 • feb 2, 2021, 09:30
  Online
 • feb 8, 2021, 13:00
  Online
Initiatiesessie KIKS - leerkrachten 3de graad SO en geïnteresseerden

UPDATE: DEZE SESSIE GAAT ONLINE DOOR

Via deze presentatie maakt u kennis met de inhoud van het project en krijgt u een beeld van het online, gratis, interactief lesmateriaal. Er is ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Organisatie: Stad Gent – Bibliotheek De Krook – UGent – imec - Dwengo vzw

 • jan 20, 2021, 10:00
  Online
Computationeel denken - online - leerkrachten 1ste graad SO

Computationeel denken heeft een plaats in de nieuwe eindtermen van de eerste graad. In de workshop gaan we interactief aan de slag met de voornaamste concepten van computationeel denken. We gaan daarbij zowel met als zonder computer aan de slag. Met een grafische computertaal en een virtuele robot maak je kennis met enkele fundamenten van programmeren. Na deze workshop kun je op een toffe manier aan deze eindtermen werken in jouw klas.

Organisatie: Brightlab

 • dec 10, 2020, 13:00
  Online sessie
Initiatiesessie KIKS - online - leerkrachten 3de graad SO

In deze online sessie van een uur maakt u kennis met de boeiende inhoud van KIKS. Er is ook mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.

Organisatie: Dwengo vzw

 • nov 25, 2020, 15:00
  Online presentatie
Programmeer een robot in de klas - leerkrachten 1ste graad SO (VOLZET)

Wil je de nieuwe eindtermen rond computationeel denken en programmeren op een eenvoudige en leuke manier aanbrengen bij je leerlingen?
Zonder enige voorkennis van elektronica of programmeren, leer je een virtueel robotje programmeren a.d.h.v. de gratis online Dwengo-simulator.

Deze hands-on workshop is hands-on. Breng je laptop mee.

Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen, Onderwijs en Vorming
Inschrijven: e-mail naam, adres, vakken naar onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be

 • nov 12, 2020, 13:30
  Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Computationeel denken - online - leerkrachten 1ste graad SO

Computationeel denken heeft een plaats in de nieuwe eindtermen van de eerste graad. In de workshop gaan we interactief aan de slag met de voornaamste concepten van computationeel denken. We gaan daarbij zowel met als zonder computer aan de slag. Met een grafische computertaal maak je kennis met enkele fundamenten van programmeren. Na deze workshop kun je op een toffe manier aan deze eindtermen werken in jouw klas.

Organisatie: Brightlab

 • okt 28, 2020, 11:30
  Online sessie
Intensieve nascholing KIKS - leerkrachten 3de graad SO

Hands-on workshop bestaande uit twee sessies georganiseerd op twee halve dagen.
Organisatie: CNO

 • okt 12, 2020, 13:30
  Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
 • okt 22, 2020, 13:30
  Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
Initiatie Python - leerkrachten 2de en 3de graad SO

U zet uw eerste stappen in programmeren in Python a.d.h.v. de superhandige Jupyter notebooks.
Organisatie: CNO

 • sep 29, 2020, 13:30
  Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Programmeer een robot in de klas met een simulator - leerkrachten 1ste graad SO

DEZE WORKSHOP IS HELAAS GEANNULEERD WEGENS COVID-19.

De concepten van computationeel denken worden zowel zonder computer als met computer (met de Dwengo-simulator) toegelicht. U leert de gratis Dwengo-simulator gebruiken.
Deze workshop is bedoeld voor absolute beginners, zonder enige kennis van elektronica en programmeren.
Organisatie: Pedagogische begeleidingsdienst, regio Mechelen-Brussel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 • sep 28, 2020, 13:00
  PB Regio Mechelen-Brussel, F. de Merodestraat 18, Mechelen