KIKSSociale robotAI in de KunstChatbotAI in de ZorgComputationeel denkenAI in de landbouw

AI in de landbouw

In dit InnoVET-project gingen twee technische scholen samen aan de slag. Het project heeft als doel dat leerlingen inzien hoe artificiële intelligentie kan ingezet worden in de land- en tuinbouw. Ze maken kennis met de mogelijkheden van een AI-systeem voor beeldherkenning, maar ze leren ook dat het beperkingen kent. Hun technische kennis en vaardigheden helpen hen om sommige van die beperkingen succesvol aan te pakken.

Lesmateriaal

Het ‘AI in de landbouw’ lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld overeenkomstig de voorwaarden van een Creative Commons BY-SA licentie.

LeerpadenIn deze leerpaden maak je kennis met het lesmateriaal rond AI en mechatronica van dit InnoVET-project.
Ons team
Partners