KIKSSociale robotAI in de KunstChatbotAI in de ZorgComputationeel denkenAI in de landbouw

Artificiële intelligentie (AI) komt volop aan bod in de media. Populaire thema’s zijn: chatbots, zelfrijdende auto’s, virtuele assistenten en het verlies aan jobs. AI-systemen dringen meer en meer onze wereld binnen.

AI Op School is een project dat ontstaan is uit de bekommernis dat leerlingen kunstmatige (KI) of artificiële intelligentie moeten kunnen begrijpen en het besef dat er een hiaat is in het curriculum van het secundair onderwijs om hieraan tegemoet te komen. We maken lesmateriaal voor het secundair onderwijs rond AI gelinkt aan de eindtermen en de bestaande leerplandoelen.

AI

AI is een tak binnen de computerwetenschappen. Een definitie geven voor AI, iets dat in zoveel verschillende domeinen wordt ingezet, is geen sinecure. Binnen AI onderscheidt men kennisgebaseerde en datagebaseerde systemen. De chatbot Eliza en de schaakcomputer Deep Blue zijn voorbeelden van kennisgebaseerde systemen. De regels die de computer volgt, zijn zorgvuldig geprogrammeerd. Gezichtsherkenning is een voorbeeld van een datagebaseerd systeem. Dit systeem heeft geleerd: gebaseerd op de gegeven data heeft het zelf de parameters in het geprogrammeerde algoritme aangepast. Men spreekt ook van machine learning.

Men maakt een onderscheid tussen general AI en narrow AI. Bij general AI gaat het over computersystemen met dezelfde capaciteiten als een mens. We hebben vooralsnog niet de kennis om dergelijke systemen te ontwerpen. Voorlopig zit AI nog maar op het niveau van de narrow AI: AI-systemen die de specifieke taken doen waarvoor ze ontworpen werden.

Op school

Als leerlingen surfen op het internet, foto’s posten op Instagram, gebruikmaken van Google docs, een e-mail laten versturen door een virtuele assistent zoals Siri of wandelen door de stad, worden er data gecapteerd. Wat als een AI-systeem al die big data met elkaar in verband brengt? Zijn die AI-systemen wel objectief als ze beslissingen nemen? Moeten leerlingen die het secundair onderwijs verlaten geen inzicht hebben in onze gedigitaliseerde wereld? Is dit inzicht niet noodzakelijk om in hun volwassen leven gefundeerde beslissingen te kunnen nemen? Het ‘AI op School’-team vindt van wel. We maken lesmateriaal voor het secundair onderwijs rond AI gelinkt aan de eindtermen en de bestaande leerplandoelen. We vinden dat alle jongeren de fundamenten van AI moeten kennen en begrijpen. De beste manier om alle jongeren te bereiken is via de school. Bovendien is de school de uitgelezen plaats om leerlingen attent te maken op de ethische aspecten van AI-systemen.

Maatschappelijk relevante projecten

De fundamenten van AI worden behandeld binnen een maatschappelijk relevant project. Dat wil zeggen dat de leerlingen van het secundair onderwijs AI leren begrijpen via een reële context.

KIKS

Lees meer

‘KIKS’ is een project voor de derde graad binnen een context van biologie en klimaatverandering. Er wordt onderzocht hoe planten zich via hun huidmondjes aanpassen aan de klimaatverandering. De huidmondjes worden geteld met een neuraal netwerk voor beeldherkenning.

Sociale robot

Lees meer

‘Sociale robot’ is een project voor de eerste graad waarin de principes van computationeel denken aan bod komen, gelinkt aan de nieuwe eindtermen rond digitale competenties.

AI in de Kunst

Lees meer

‘AI in de kunst’ is een project voor de tweede en de derde graad. Hoe kan men kunst maken met een AI-systeem? Is dat dan wel kunst? Hoe wordt AI ingezet om het kunstpatrimonium te beschermen?

Chatbot

Lees meer

‘Chatbot’ is een project voor de tweede en de derde graad. Waar taal en technologie samenkomen, ontstaat het domein van Natural Language Processing.

AI in de Zorg

Lees meer

‘AI in de Zorg’ is een project voor de tweede en de derde graad, en gaat bv. in op welke AI-systemen er al gebruikt worden in de ziekenhuizen.

Computationeel denken

Lees meer

Computationeel denken ligt aan de basis van de digitalisering van onze maatschappij.

AI in de landbouw

Lees meer

Rotte tomaten weghalen tijdens de oogst? Daar kan artificiële intelligentie bij helpen. Maar hoe? Leerlingen uit de tweede en derde graad (SO) gaan met AI aan de slag. Misschien kan een trillende lopende band het systeem nog beter maken?

Partners